Van Hasselt Onderwijsadvies

Visie op onderwijs

Scholen zijn er om kinderen algemene sociale en cognitieve vaardigheden bij te brengen. Een school stuurt op de opbrengsten waarop ze impact willen hebben. Hoe beter zij het proces om opbrengstgericht en passend onderwijs heeft ingericht, des te meer vrijheid ontstaat er voor een leerkracht om op groepsniveau eigen keuzes te maken. Er zijn zes onderwijskundige uitgangspunten die scholen hierbij ondersteunen.  Deze zorgen ervoor dat opbrengsten meer betekenis krijgen voor leerkrachten. Ik leg u graag uit hoe deze uitgansgpunten ook voor u van waarde kunnen zijn en welke bijdrage digitale leermiddelen hierbij kunnen leveren. 

Visie op begeleiding

Ik geloof in korte begeleidingstrajecten waarin schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten zo snel mogelijk leren in staat zijn elkaar uit te leggen wat er te doen staat.  Hierbij spelen de volgende drie principes voor mij een belangrijke rol:

1. Keep it simple

2. Less is more

3. Ieder kind (of volwassene) kan alles tot het tegendeel bewezen is. 

Leerkrachten behoren samen op te trekken. Mijn inzet is pas geslaagd wanneer de schoolvisie het klaslokaal bereikt en teamleden in staat zijn met elkaar te overleggen wat werkt, wat niet en waar nog professionalisering nodig is.  

Ik ben kritisch ten opzichte van de kennis en vaardigheden die ik overbreng. Door regelmatig op onderzoek uit te gaan naar mijn toegevoegde waarde en deze kennis te besschrijven in artikelen, blijf ik scherp op het effect van mijn eigen denk- en werkwijze. Het kan altijd beter...

De toetssteen bij alles is de behapbaarheid voor de leerkracht. Wanneer deze niet in beweging komt, is de kans op succes vele malen kleiner geworden.