Van Hasselt Onderwijsadvies


Groepsplanloos werken in de basisschool FAQ's (februari 2018)

Alle antwoorden op veelgestelde vragen, inclusief een stapsgewijze uitwerking van de schoolbespreking


Groepsplanloos werken in de basisschool (oktober 2016)

Een werkwijze om met behoud van het doel van het groeplan dit administratieve middel overboord te zetten...


Gynzy Ipads, een nieuw digitaal leermiddel (mei 2016)

In dit artikel worden Gynzy Ipads, Snappet en Rekentuin/Taalzee met elkaar vergeleken...


Sturen met digitale leermiddelen (maart 2016)

Alles wat je moet weten over de onderwijskundige meerwaarde van adaptieve digitale leermiddelen...


Opbrengstgericht Passend Onderwijs

De zes uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs zijn door Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt uitvoerig beschreven in tal van achtergrondartikelen en praktijkbeschrijvingen. Hier staan ze allemaal op een rij...