Van Hasselt Onderwijsadvies
Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Met deze Masterclass kiest u voor een sterke onderwijskundige koers op basis van zes heldere uitgangspunten. Hiermee maakt u het onderwijs opbrengstgericht, passend en behapbaar. U leert hoe u dit aan de hand van uw eigen data in uw school in kunt voeren. Anders dan alle andere trainingen over opbrengstgericht of passend onderwijs, staat de onderwijskundige inhoud hier centraal. Over de PDCA-cyclus (en andere managementmodellen) heeft u tenslotte al genoeg gehoord…

Lees de flyer, of neem contact op voor een voorlichting op locatie.

NB: aan deze masterclass nemen ook regelmatig leerkrachten deel!

U kunt zich hier voor deze masterclass aanmelden.

De masterclass OPO is geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (deelthema’s ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de schoolorganisatie’ en ‘Omgaan met verschillen in de klas’).