Van Hasselt Onderwijsadvies

Groepsplanloos werken in de basisschool

Groepsplanloos werken is bedoeld om de administratieve last voor leerkrachten te verminderen en de onderliggende doelen te versterken. Deze doelen behelzen de planning van opbrengstgericht en passend onderwijs. Om dit te realiseren kan er volstaan worden met een beperkt aantal interventies die een aanpassing zijn op het standaard onderwijsaanbod dat op schoolniveau is geformuleerd.

De publicatie Groepsplanloos werken in de basisschool, van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak is hier gratis te downloaden. Gebruik bij digitale lezing Acrobat Reader voor een goede weergave.

Snel aan de slag met groepsplanloos werken en de onderliggende uitgangspunten? Overweeg dan deelname aan de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Klik hier voor de beschikbare opties.