Van Hasselt Onderwijsadvies

Meer begrip met minder data

Gangbare leerlingvolgsystemen bevatten veel verschillende overzichten. Door meer te zien, ga je niet per definitie meer begrijpen. Focus maakt van deze databrij betekenisvolle informatie. Hiermee krijg je goed zicht op de opbrengsten én onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen: de hoogst-, de gemiddeld en de laagst scorende leerlingen.Deze manier van analyseren van de opbrengsten staat dicht bij de dagelijkse praktijk van de leerkracht.

Lees alles over Focus PO in ons artikel ‘Focus PO, van brij naar betekenis

Focus PO is een product van Focus Onderwijs, een samenwerking tussen O21, Wijnand Gijzen Onderwijsadvies en Van Hasselt Onderwijsadvies. Meer informatie vindt u op de website www.focuspo.nl