Van Hasselt Onderwijsadvies

     


Menno van Hasselt

...begeleidt en traint scholen op de thema's opbrengstgericht passend onderwijs en adaptieve digitale leermiddelen. Hij hanteert hierbij een zestal heldere onderwijskundige uitgangspunten die in de praktijk met elkaar worden verbonden.

De belangrijkste toetssteen voor zijn begeleiding is de behapbaarheid van het onderwijs voor de schoolleider, voor de intern begeleider en vooral voor de leerkracht. Menno is altijd op zoek naar eigenaarschap van de school en manieren om processen te versimpelen. Daarnaast draagt Menno Lot een warm hart toe...

Publicaties & artikelen

Regelmatig schrijf ik artikelen rond de thema's zoals opbrengstgericht passend onderwijs of adaptieve digitale leermiddelen. Deze zijn te downloaden www.masterclassopo.nl/publicaties


Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Een vierdaagse training voor schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachtenin het basisonderwijs om het onderwijs opbrengstgericht én passend de maken met de behapbaarheid voor de leerkracht als toetssteen...

Kinderrechten

Lot vindt het belangrijk dat kinderen weten wat hun rechten zijn. Daarom verzamelt ze hun verhalen zodat deze de basis kunnen vormen voor media, culurele en onderwijsactiviteiten. Menno helpt Lot's Foundation bij het uitvoeren van tal van projecten ...